Literatúra k PP 01

K mikropočítaču PP 01 bola vydaná rôzna oficiálna literatúra. Okrem návodu na obsluhu s popisom GBASICu boli vydané aj dve publikácie s technickým popisom. O počítači bola zmienka aj v časopise Amatérske rádio. K ROM Modulom boli dodávané podrobné návody.