Odkazy

Napriek tomu, že PP 01 nie je veľmi rozšírený počítač, existuje na internete už niekoľko stránok, či článkov, ktoré sa mu venujú.