Mikropočítač PP 01
Zdroj: www.sapi.cz

Úvod

Vitajte na stránkach venovaným 8 bitovému mikropočítaču PP 01, ktorý bol vyrábaný v 80. rokoch 20. storočia vo vtedajšom Československu. Vyvinuli ho vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky (VÚVT) v Žiline a vyrábaný bol v Závodoch výpočtovej techniky (ZVT) v Banskej Bystrici.

V rámci dostupných informácií tu nájdete popis mikropočítača PP 01, ale aj jeho Emulátor. Aj keď sa toho veľa nedochovalo, máme k dispozícii rôznu literatúru a vzniká aj nový softvér.

V neposlednom rade je tu popis nového hardvéru - SD-ROM Modul - ktorý zjednodušuje používanie reálneho PP 01 a tiež - MUSE - zvukový a joystick interfejs.