Softvér k PP 01

K PP 01 sa dochovalo veľmi málo softvéru. Ak nerátame oficiálne ROM Moduly, tak je to iba pár programov v BASICu. Veríme ale, že vďaka Emulátoru a SD-ROM Modulu ešte nejaký softvér vznikne. Väčšina softvéru je súčasťou emulátora, ale novo vznikajúci softvér budeme pridávať na tomto mieste.

V adresári Rom sú súbory reprezentujúce obsahy EPROM. Súbory s príponou rom sú základné ROM. Súbory s príponou rmm sú rozšírenia, ktoré sa dodávali ako externé ROM Moduly.

Ostatné súbory sú v podadresároch hlavného adresára s názvom SDRoot, ktorý je nastavený ako počiatočný pre SD-ROM Modul. Aktuálne obsahuje podadresáre Basic, Code, Demos, Games a Tape.


Hry

  • Pipes - zostavte potrubie tak, aby sa tekutina danej farby zo zdroja dostala do výpuste rovnakej farby
  • Jumping Jack - vyskákajte s Jackom do hornej časti obrazovky
  • Space Raiders - zachráňte Zem pre útokom mimozemšťanov
  • Manic Miner - preveďte baníka Williho cez 20 nebezpečných banských šácht
  • Abu Simbel Profanation - ako hrdina Johny Jones nájdite v bájnom chráme Abu Simbel hrobku Ramsesa II.
  • West Bank - staňte sa najlepším šerifom, ktorý ochráni banku pred lupičmi

Demá