Emulátor PP 01

PP 01 Emulátor

PP 01 je na dobu svojho vzniku veľmi pozoruhodný počítač a určite si nezaslúži zostať bez záujmu. V súčasnosti však PP 01 nevlastní veľa ľudí, takže by bolo fajn, keby existoval aspoň jeho Emulátor. Už na prelome rokov 2010/2011 vznikla "experimentálna" verzia Emulátora PP 01, kvôli zvedavosti, ako to v tom počítači fungovalo. Ďalej však vývoj nepokračoval. Začiatkom roka 2018 prišla prosba o "oprášenie" projektu, takže bolo rozhodnuté, že sa Emulátor PP 01 dotiahne do normálne použiteľného stavu.


Aktuálna verzia

Aktuálna verzia Emulátora PP 01 v0.1.10.254 (29.11. 2020) je ešte stále Beta, keďže ešte zostáva dokončiť niekoľko zamýšľaných vecí.

Zmeny vo verzii v0.1.10.254

 • Keď sa v nastaveniach pripojí/odpojí MUSE, automaticky sa pripojí/odpojí aj Joystick na karte Ovládanie. Joystick je možné samozrejme pripojiť aj bez MUSE.
 • Keď sa programovo odpojí napájanie SAA1099P v MUSE, tak sa skutočné umlčanie SAA1099P prevedie až po nejakom čase, čo zabezpečí, že včasné znovu zapnutie napájania udrží SAA1099P "pri živote".
 • V nastaveniach zvuku sa do zoznamu výstupných audio zariadení už nedostávajú aj vstupné zariadenia.
 • V nastaveniach je karta Hardvér rozdelená na dve.
 • Pridaná možnosť pripojiť externú pamäť 896 kB - bloky #00 az #DF.
 • Opravené "zamrznutie" Emulátora pri zobrazeni dialógu kalibrácie Joysticku.
 • Opravená detekcia Joystickov a Gamepadov.
 • V dialógu pre načítanie súboru do pamäte sa pri zapísani mena súboru do Edit boxu po jeho opustení zistí dĺžka daného súboru.
 • Doplnené interné rezervné porty 0DCh až 0DFh.
 • Pridaná funkcia pre vloženie textu zo schránky.
 • Pred spustením kódu po načítaní súboru do pamäte sa zrušia všetky príznaky prerušenia.
 • Debugger:
  • Pri Double-click na adresu v inštrukcii sa prepne zobrazenie do MEM1, iba ak aktuálne zobrazenie nie je v MEMx.
  • Pri prejdení myšou nad počítadlom taktov sa zobrazí zodpovedajúci čas v µs/ms/s/m/h.

TODO List (bez nároku na dodržanie poradia)

 • Flash load (bytový, blokový)
 • Snapshot
 • Skorigovať brzdenie CPU Video-procesorom
 • Ikonky pre asociované súbory
 • Previesť všetky ikonky na 24 bitové, aby boli viditeľné aj vo Wine na Linuxe

Download