Emulátor PP 01

PP 01 Emulátor

PP 01 je na dobu svojho vzniku veľmi pozoruhodný počítač a určite si nezaslúži zostať bez záujmu. V súčasnosti však PP 01 nevlastní veľa ľudí, takže by bolo fajn, keby existoval aspoň jeho Emulátor. Už na prelome rokov 2010/2011 vznikla "experimentálna" verzia Emulátora PP 01, kvôli zvedavosti, ako to v tom počítači fungovalo. Ďalej však vývoj nepokračoval. Začiatkom roka 2018 prišla prosba o "oprášenie" projektu, takže bolo rozhodnuté, že sa Emulátor PP 01 dotiahne do normálne použiteľného stavu.


Aktuálna verzia

Aktuálna verzia Emulátora PP 01 v0.1.9.240 (19.3. 2019) je ešte stále Beta, keďže ešte zostáva dokončiť niekoľko zamýšľaných vecí.

Zmeny vo verzii v0.1.9.240

 • Doplnená chýbajúca udalosť pre zapínanie/vypínanie zvuku klávesovou skratkou.
 • Opravená asociácia prípon súborov.
 • Opravená chyba odpojenia ROM Modulu alebo SD-ROM po opusteni dialógu nastavení bez zmien.
 • Doplnené chýbajúce spustenie kódu zo súboru načítaného do pamäte, ak bol zvolený súbor z naposledy otvorených súborov.
 • Pred spustením kódu po načítaní súboru do pamäte sa zároveň zakáže prerušenie.
 • V interfejse prerušenia opravené vytváranie masky aktívnych zdrojov prerušení.
 • Opravené vyvolávanie prerušenia od 8251.
 • Opravená emulácia GPIO.
 • Pridaná emulácia Joysticku OPVS.
 • Pridaná emulácia zvukového interfejsu MUSE (MUsic and Sound Enhancer) s SAA1099P.
 • Opravený zápis do registra farby - významové sú iba dolné 4 bity.
 • Opravený export/import programu v BASICu do/z textového súboru.
 • Pridaná emulácia brzdenia CPU Video-procesorom. (Implementácia je prevzatá z Emulátora PMD 85 a ukazuje sa, že nie je pre PP 01 úplne vhodná. Video-procesor v PP 01 brzdí CPU menej, ako je to v PMD 85.)
 • Debugger:
  • Pridaná možnosť zobraziť stav periférnych obvodov 8251 a 8253.
  • Pridané zobrazovanie stavu registra prerušenia a čakajúcich prerušeni.
  • Opravené zobrazenie inštrukcií v Z80 notácii.

TODO List (bez nároku na dodržanie poradia)

 • Flash load (bytový, blokový)
 • Snapshot
 • Rozšírenie RAM
 • Skorigovať brzdenie CPU Video-procesorom
 • Ikonky pre asociované súbory
 • Previesť všetky ikonky na 24 bitové, aby boli viditeľné aj vo Wine na Linuxe

Download