Novinky

22. september 2019
Pridaný popis Joysticku a interfejsu MUSE.
19. august 2019
K novinkám pridané RSS.
Aktualizovaná užívateľská príručka pre SD-ROM Modul. Na začiatok bola doplnená kapitola Rýchly štart.
15. august 2019
Ku každej stránke sa dole zobrazuje dátum a čas poslednej zmeny.
Stamil preportoval ďalšiu hru: Abu Simbel Profanation.
Stamil upravil svoju hru Manic Miner, ku ktorej pridal úvodné Intro, ktoré mu poskytol Ikon.
Doplnené informácie na stránke Technické údaje a pridaný popis Periférnych obvodov.
K literatúre pridané downloady "veľkého" Technického popisu vo formáte PDF (spracoval a OCR previedol Martin Lukášek)
7. júl 2019
Nová verzia 0.B ovládacieho programu pre SD-ROM Modul.
3. júl 2019
Ďalšie kozmetické zmeny stránok.
Doplnený popis hier a diem na stránke softvéru.
29. jún 2019
Tieto stránky o PP 01 dostali nový vzhľad. Hlavným dôvodom zmeny ale bola snaha o zjednodušenie pridávania ďalších podstránok a informácií.