Novinky

7. júl 2019
Nová verzia 0.B ovládacieho programu pre SD-ROM Modul.
3. júl 2019
Ďalšie kozmetické zmeny stránok.
Doplnený popis hier a diem na stránke softvéru.
29. jún 2019
Tieto stránky o PP 01 dostali nový vzhľad. Hlavným dôvodom zmeny ale bola snaha o zjednodušenie pridávania ďalších podstránok a informácií.