Konektory na PP 01

PP 01 má vyvedených niekoľko konektorov, časť z nich je iba vo vnútri na vzájomné prepojenie dosiek. Žiaľ, označenie konektorov v schéme sa líši od označenia v Malom technickom popise. V nasledujúcom texte budú popísané iba vonkajšie konektory, hlavné označenie pochádza z Malého technického popisu a označenie použité v schémach bude v zátvorke.

U všetkých konektorov je označenie smeru signálu z pohľadu PP 01:

  •  --> - výstup z počítača
  •  <-- - vstup do počítača
  • <--> - obojsmerný signál

Vonkajšie konektory:


K1 (K10) - Konektor magnetofónu

Konektor pre pripojenie magnetofónu je umiestnený na ľavej strane počítača a je to klasický 3-pinový audio DIN. Interfejs magnetofónu je realizovaný ako sériové rozhranie.

Pin Signál Smer Význam
1 MGOUT --> výstup na magnetofón
2 GND --- zem
3 MGIN <-- vstup z magnetofónu

K2 (K6) - Systémová zbernica I41

Systémový konektor K2 (FRB-F62) je umiestnený na ľavej strane počítača, pin 1 je vpravo dole. Vyvedená zbernica I41 je prispôsobená potrebám PP 01. Na zbernici I41 majú všetky signály aktívnu úroveň L a platí to aj pre adresovú a dátovú zbernicu, na čo je treba pri návrhu zariadení, pripájaných na tento konektor, myslieť.

Adresové signály ADR19/ADR16/ sú, na rozdiel od ostaných adresových signálov, iba výstupné. Dôvodom je skutočnosť, že priamy prístup zvonku je možný iba do vnútornej RAM 64 kB, takže na adresáciu tohto pamätového priestoru postačujú adresové signály ADR15/ADR0/.

Podobne, aj signály IOWC/ a IORC/ sú iba výstupné, pretože nie je možné zvonku pristupovať k vnútorným I/O obvodom v PP 01.

Prerušovacie signály INT7/INT0/ sú obojsmerné, takže je možné zvonku prerušenie vyvolať (vstup), ale zároveň je možné zvonku zachytiť požiadavku na prerušenie (výstup).

Význam Smer Signál Pin   Pin Signál Smer Význam
napájacie napätie pre periférie --- +5V 61   62 +5V --- napájacie napätie pre periférie
zem --- GND 59   60 GND --- zem
dáta <--> DAT1/ 57   58 DAT0/ <--> dáta
dáta <--> DAT3/ 55   56 DAT2/ <--> dáta
dáta <--> DAT5/ 53   54 DAT4/ <--> dáta
dáta <--> DAT7/ 51   52 DAT6/ <--> dáta
adresa <--> ADR1/ 49   50 ADR0/ <--> adresa
adresa <--> ADR3/ 47   48 ADR2/ <--> adresa
adresa <--> ADR5/ 45   46 ADR4/ <--> adresa
adresa <--> ADR7/ 43   44 ADR6/ <--> adresa
adresa <--> ADR9/ 41   42 ADR8/ <--> adresa
adresa <--> ADR11/ 39   40 ADR10/ <--> adresa
adresa <--> ADR13/ 37   38 ADR12/ <--> adresa
adresa <--> ADR15/ 35   36 ADR14/ <--> adresa
žiadosť o prerušenie <--> INT1/ 33   34 INT0/ <--> žiadosť o prerušenie
žiadosť o prerušenie <--> INT3/ 31   32 INT2/ <--> žiadosť o prerušenie
žiadosť o prerušenie <--> INT5/ 29   30 INT4/ <--> žiadosť o prerušenie
žiadosť o prerušenie <--> INT7/ 27   28 INT6/ <--> žiadosť o prerušenie
adresa --> ADR19/ 25   26 TEST/ <-- signál pre "otvorenie" výstupných budičov adresovej a dátovej zbernice a riadiacich signálov MRDC/, MWTC/, IORC/ a IOWC/, čím je možné sledovať "vnútorný stav" systému PP 01 zvonku
adresa --> ADR18/ 23   24 RE/WA/ <-- signál pre zablokovanie signálu READY mikroprocesora
adresa --> ADR17/ 21   22 STSTB/ --> impulz o dĺžke asi 120 ns informujúci o začiatku stojového cyklu
adresa --> ADR16/ 19   20 M1/ --> impulz o dĺžke asi 120 ns informujúci o začiatku inštrukčného cyklu
      17   18      
      15   16 XACK/ <-- potvrdzovací signál zbernice
riadiaci signál zbernice pre aktiváciu zápisu na výstupný port --> IOWC/ 13   14 IORC/ --> riadiaci signál zbernice pre aktiváciu čítania zo vstupného portu
riadiaci signál zbernice pre aktiváciu zápisu do pamäte <--> MWTC/ 11   12 MRDC/ <--> riadiaci signál zbernice pre aktiváciu čítania z pamäte
      9   10 BUSY/ --> výstupný signál indikujúci, že zbernica je práve "obsadená" vnútorným systémom PP 01
      7   8 BPRN/ <-- vstupný signál, ktorým si môže vonkajšie zariadenie zažiadať o prístup na vnútornú zbernicu PP 01 (potvrdenie žiadosti je zhodením signálu BUSY/)
signál nulovania systému (reset) --> INIT/ 5   6 BCLK/ --> hodiny zbernice I41 (8 MHz)
zem --- GND 3   4 GND --- zem
signál pre blokovanie prístupu do vnútornej RAM PP 01 <-- INH1/ 1   2 KABEL/ <-- vstupný signál, ktorým sa uvoľňuje signál BPRN/

K3 (K4) - Užívateľský konektor

Užívateľský konektor (FRB-F48) je umiestnený na pravej strane počítača, pin 1 je vpravo dole. Na konektor sú vyvedené signály paralelného medzistyku, niektoré signály programovateľného časovača a sériového medzistyku.

Význam Smer Signál Pin   Pin Signál Smer Význam
invertované dáta <--> DAT2/ 47   48 DAT3/ <--> invertované dáta
invertované dáta <--> DAT5/ 45   46 DAT4/ <--> invertované dáta
invertované dáta <--> DAT0/ 43   44 DAT1/ <--> invertované dáta
invertované dáta <--> DAT7/ 41   42 DAT6/ <--> invertované dáta
napájanie periférií --- +5V 39   40 +5V --- napájanie periférií
zem --- GND 37   38 GND --- zem
      35   36 C4O --> signalizuje smer dátového budiča
0/1 = výstup/vstup
      33   34      
napájanie periférií --- +5V 31   32 +5V --- napájanie periférií
invertovaný vstup/výstup <--> BC6/ 29   30 BC7/ <--> invertovaný vstup/výstup
      27   28 BC5/ <--> invertovaný vstup/výstup
invertovaný vstup/výstup <--> BC3/ 25   26 BC2/ <--> invertovaný vstup/výstup
invertovaný výstup --> C0O/ 23   24 C1O/ --> invertovaný výstup
      21   22      
      19   20      
      17   18 B4I/ <-- invertovaný vstup
      15   16      
      13   14 B0I <-- vstup
      11   12 B1I <-- vstup
vstup sériových dát v TTL úrovniach <-- DATA TTL IN 9   10 DATA TTL OUT --> výstup sériových dát v TTL úrovniach
vstup sériových hodín v TTL úrovniach <-- CLK TTL IN 7   8 CLK TTL OUT --> výstup sériových hodín v TTL úrovniach
hradlovací vstup čítača 0 <-- GATE0 5   6 INT5/ <--> žiadosť o prerušenie
vstup hodín pre čítač 0 <-- CLK0 3   4 OUT0 --> výstup čítača 0
hodinový signál 2 MHz --> 2MHz 1   2 CLK1 <-- vstup hodín pre čítač 1

K4 (K7) - Rozhranie IMS-2

IMS-2 (HP-IB) je interfejs prístrojovej zbernice, ktorý je realizovaný prostredníctvom paralelného medzistyku. Je použitý konektor Cannon-M25, ktorý je umiestnený na pravej strane počítača. Konektor je otočený "dole hlavou" a pin 1 je vpravo dole.

Význam Smer Signál Pin   Pin Signál Smer Význam
zem --- GND 13          
pozor (attention) <--> ATN (BC7/) 12   25 GND --- zem
vyžiadanie obsluhy (service request) <-- SRQ (B4I/) 11   24 GND --- zem
nulovanie rozhrania (interface clear) --> IFC (C1O/) 10   23 GND --- zem
potvrdenie prijatia dát (data acknowledge) <--> NDAC (BC5/) 9   22 GND --- zem
pripravenosť na príjem dát (ready for data) <--> NRFD (BC6/) 8   21 GND --- zem
platné dáta (data valid) <--> DAV (BC3/) 7   20 GND --- zem
koniec alebo hlásenie (end or information) <--> EOI (BC2/) 6   19 GND --- zem
diaľkové ovládanie (remote enable) --> REN (C0O/) 5   18 GND --- zem
dáta <--> DIO4 (DAT3/) 4   17 DIO8 (DAT7/) <--> dáta
dáta <--> DIO3 (DAT2/) 3   16 DIO7 (DAT6/) <--> dáta
dáta <--> DIO2 (DAT1/) 2   15 DIO6 (DAT5/) <--> dáta
dáta <--> DIO1 (DAT0/) 1   14 DIO5 (DAT4/) <--> dáta

K5 (K8) - Výstup na č/b televízor

Pripojenie č/b televízneho prijímača je prostredníctvom vysokofrekvenčného koaxiálneho konektora.

Pin Signál Smer Význam
1 TVOUT --> výstup na č/b televízny prijímač (nosná frekvencia VF signálu je cca. 96 MHz)
2 GND --- zem

K6 (K9) - Rozhranie V24 a IRPS

Obe tieto sériové rozhrania sú vyvedené na DIN konektor: V24 na piny 1 až 3 a IRPS na piny 4 až 7. Ak konektor K6 nie je 7 pinový, tak na ňom chýbajú signály IRPS rozhrania.

Pin Signál Smer Význam
1 RxD (104) <-- vstup dát V24
2 GND (102) --- zem
3 TxD (103) --> výstup dát
4 RxD- <-- vstup dát IRPS
5 RxD+ <-- vstup dát
6 TxD+ --> výstup dát
7 TxD- --> výstup dát

K7 - Výstup na RGB monitor

RGB výstup je vyvedený na 5 kolíkový DIN konektor. Všetky signály pochádzajú priamo z výstupov NAND hradiel 7438 s otvoreným kolektorom, na ktorých sú zdvíhacie odpory (pull-up) 1kΩ.

Pin Signál Smer Význam
1 G --> farbová zložka G - zelená
2 GND --- zem
3 B --> farbová zložka B - modrá
4 H+V --> horizontálna a vertikálna synchronizácia
5 R --> farbová zložka R - červená

K8 (K12) - Konektor pre ROM Modul

Konektor pre pripojenie ROM Modulu je umiestnený na hornej strane počítača. Je to priamy konektor s rozostupom kontaktov 3,81 mm a na samotnom ROM Module (doska SM 2251) musí byť konektor WK 180 24 (alebo jeho ekvivalent). Pri pohľade zhora na počítač je pin 1 vľavo hore.

Význam Smer Signál Pin   Pin Signál Smer Význam
výberový signál EPROM #0 --> CS0/ 2   1 CS1/ --> výberový signál EPROM #1
výberový signál EPROM #2 --> CS2/ 4   3 CS3/ --> výberový signál EPROM #3
výberový signál EPROM #4 --> CS4/ 6   5 CS5/ --> výberový signál EPROM #5
výberový signál EPROM #6 --> CS6/ 8   7 CS7/ --> výberový signál EPROM #7
dáta <-- D0 10   9 D1 <-- dáta
dáta <-- D2 12   11 D3 <-- dáta
dáta <-- D4 14   13 D5 <-- dáta
dáta <-- D6 16   15 D7 <-- dáta
(kľúč)     18   17     (kľúč)
      20   19 ADRQ <-- vstup adresového bitu do dekódovacej logiky
A10 pre 1 kB EPROM, A13 pre 2 kB EPROM
      22   21      
adresa --> A1 24   23 A0 --> adresa
adresa --> A3 26   25 A2 --> adresa
adresa --> A5 28   27 A4 --> adresa
adresa --> A7 30   29 A6 --> adresa
adresa --> A9 32   31 A8 --> adresa
adresa --> A13 34   33 A10 --> adresa
napájanie EPROM --- +5V 36   35 +5V --- napájanie EPROM
napájanie EPROM --- -5V 38   37 -5V --- napájanie EPROM
      40   39      
napájanie EPROM --- +12V 42   41 +12V --- napájanie EPROM
      44   43      
zem --- GND 46   45 GND --- zem
zem --- GND 48   47 GND --- zem