Osobný mikropočítač PP 01

Osobný mikropočítač PP 01 patrí do rodiny SMEP (Systém malých elektronických počítačov). Bol vyvinutý vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky (VÚVT) v Žiline a vyrábal sa v Závodoch výpočtovej techniky (ZVT) v Banskej Bystrici.

PP 01 je 8-bitový mikropočítač postavený na báze mikroprocesora 8080. Poskytuje farebný grafický výstup s rozlíšením 256 x 256 bodov v ôsmych farbách pre každý bod. V základe obsahuje 16 kB ROM s interpreterom jazyka BASIC a jednoduchým Monitorom a 64 kB RAM, z ktorých je 24 kB vyhradených pre Video RAM. Ako záznamové médium sa používa komerčný kazetový magnetofón.

Technické údaje:
Mikroprocesor MHB 8080A @ 2 MHz
Vnútorná ROM 16 kB
Vnútorná RAM 64 kB, z toho 24 kB vyhradených pre Video RAM
Externá ROM ROM Modul o kapacite max. 16 kB
Organizátor pamäti Rozdeľuje adresný priestor CPU 64 kB na 16 segmentov po 4 kB. Do každého zo 16 segmentov možno priradiť ľubovoľný z 256 blokov z 1 MB adresovateľného pamäťového priestoru. Priradenie čísel jednotlivým blokom pamäťového priestoru je pevne definované.
Prerušovací systém ICU MH3214 - 8 úrovňový (USART Tx, USART Rx, časovač 1, 2 tlačidlá, 3 externé vstupy).
Časovač PIT КР580ВИ53 (i8253) - 3 16 bitové programovateľné časovače. Časovač 2 generuje hodiny pre sériový interfejs, časovač 1 môže vyvolávať prerušenie, časovač 0 je vyvedený na užívateľský konektor.
Sériový interfejs USART MHB 8251A - programovo prepínateľný na 4 rôzne režimy: MGF, TTL, IRPS, redukovaný V24.
Paralelný interfejs PPI MHB 8255A - môže pracovať iba v móde 0 ako bežný paralelný interfejs, alebo interfejs pre tlačiareň typu IRPR alebo CENTRONICS, resp. ako zbernica IMS-2 (HP-IB).
Systémová zbernica I41 vyvedená na samostaný konektor. Umožňuje pripojenie ďalších periférnych zariadení a rozšírenie RAM do celkovej veľkosti adresovateľného pamäťového priestoru.
Klávesnica Zabudovaná abecedno-číslicová klávesnioa kontaktného typu s numerickou časťou a 14-timi funkčnými programovateľnými klávesami.
Zobrazovanie údajov Č/B rastrová grafika (8 odtieňov) v rastri 256 x 256 adresovateľných bodov, VF modulovaný sigál pre anténny vstup Č/B televízneho prijímača (cca 96 MHz), s možnosťou abecedno-číslicového zobrazenia 32 riadkov po 32 znakov.
Farebná rastrová grafika (8 farieb) v rastri 256 x 256 adresovateľných bodov s RGB výstupom pre farebný zobrazovací monitor, s možnosťou abecedno-číslicového zobrazenia 32 riadkov po 32 znakov.
Akustický výstup Zabudovaný reproduktor s programovým ovládaním amplitúdy a frekvencie.
Napájací zdroj Spínaný s napätiami: +5V/5A; +12V/2A; -5V/0,3A; -12V/0,5A

Emulátor PP 01

PP 01 je na dobu svojho vzniku veľmi pozoruhodný počítač a určite si nezaslúži zostať bez záujmu. V súčasnosti však PP 01 nevlastní veľa ľudí, takže by bolo fajn, keby existoval aspoň jeho Emulátor. Už na prelome rokov 2010/2011 vznikla "experimentálna" verzia Emulátora PP 01, kvôli zvedavosti, ako to v tom počítači fungovalo. Ďalej však vývoj nepokračoval. Začiatkom tohto roka prišla prosba o "oprášenie" projektu, takže bolo rozhodnuté, že sa Emulátor PP 01 dotiahne do normálne použiteľného stavu.

Aktuálna verzia Emulátora PP 01 v0.1.3.134 je ešte stále Beta, keďže ešte zostáva dokončiť niekoľko zamýšľaných vecí.

Zmeny vo verzii v0.1.3.134
TODO List (bez nároku na dodržanie poradia)

Literatúra

Odkazy