Whole - úvodná obrazovka

Whole

Autor:
RomBor, Ikon
Rok vydania:
2019
Žáner:
demo
Download:
PP01-Whole.zip, PP01-Whole-src.zip
YouTube:
video

Whole je hudobno-grafické demo, ktoré bolo prvý krát prezentované 16. marca 2019 na demo párty Forever. Demo pre svoj beh vyžaduje SD-ROM Modul a zvukový interfejs MUSE.

Hlavnou časťou dema je samozrejme plynulý scroll 3840 mikroriadkov kresby From Heaven to Hell od Philipa Blackmana (aka Nobby Nobody/Biro-Art). Počas scrollu sa na zvukovom interfejse MUSE prehráva skladba Popcorn, ktorú pôvodne na Sam Coupe vytvoril Zuitek.

Intro dema trvá 32 sekúnd a samotný scroll trvá 4 minúty a 12 sekúnd, než sa začne opakovať.

Demo vzniklo s využitím skonvertovanej grafiky zo ZX Spectra a tak poďakovanie patrí pôvodným autorom z CI5 Amaters - Noby, UB880D, Tornado, z00m. A samozrejme ďakujeme aj Biro-Art a Ziutekovi.


   
Whole - Info   Whole - Scroll   Whole - Scroll