Joystick OPVS
Foto: Matúš Pališin
Redukcia pre pripojenie Atari Joysticku
Foto: RomBor
Redukcia pripojená k PP 01
Foto: RomBor

Joystick

K PP 01 je možné pripojiť Joystick cez paralelný interfejs a to buď na užívateľslý konektor K3 alebo na IMS-2 konektor K4.

Spôsob pripojenia Joysticku k PP 01 prakticky určil OPVS - Oravský (Okresný) podnik výroby a služieb z Dolného Kubína, keď v osemdesiatych rokoch 20. storočia svoju verziu "Joysticku" vyrábal.

Joystick Signál K3 FRB-F48 K4 Cannon-M25 Atari Cannon-M9
GND GND 37, 38 18 - 25 8
Fire PA0 43 1 6
Up PA1 44 2 1
Down PA2 47 3 2
Left PA3 48 4 3
Right PA4 46 14 4
+5V +5V 39, 40 - 7

Bežný Atari Joystick je možné pripojiť cez redukciu vytvorenú podľa vyššie uvedej tabuľky alebo aj cez zvukový interfejs MUSE.

Čítanie stavu Joysticku

Ako je vidieť v predchádzajúcej tabuľke, Joystick je pripojený na port PA PIO 8255. Spínače Joysticku spínajú ku GND, ale vďaka invertovanému budiču na porte PA je pri čítaní stavu aktívna hodnota log.1.

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 R L D U F

Pred čítaním stavu Joysticku je potrebné inicializovať PIO 8255 a nastaviť smer budiča na porte PA. Stav Joystiku sa potom zisťuje čítaním portu PA.

; inicializácia PIO 8255 a portu PA na vstup mvi a,92h ; inicializácia PIO out 0C7h mvi a,10h ; nastavenie budiča na porte PA pre vstup out 0C6h ... ; čítanie stavu Joysticku in 0C4h ; prečítaj stav Joysticku - 000RLDUF rra jc Fire rra jc Up rra jc Down rra jc Left rra jc Right ...